<

جزئیات خبر

اطلاعات

انجماد جهانی بازار فولاد

به عبارتی رکود بازار آهن و فولاد در فصل زمستان صرفا معطوف به بازار داخل کشور نیست و در بازار جهانی نیز این انجماد بازار نمود دارد. در شرایط کنونی و یخ زدگی بازار داخلی و خارجی شاید بهترین ایده تمرکز بر بازارهای صادراتی منطقه باشد و صادرات میلگرد به عراق و صادرات تیرآهن به ترکیه از گزینه های پر اهمیت می تواند باشد.
04135264493-7